Huisregels Beautybar Groningen
Wanneer u een reservering maakt bij Beautybar Groningen gaat u automatisch akkoord met de huisregels. Afspraken kunnen telefonisch, via mail of in de salon gemaakt worden. U krijgt uw afspraak bevestigd via de mail of een afsprakenkaartje.

Huisregels

  • BeautyBar Groningen behoudt het recht om klanten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiëne te wensen overlaat.
  • Betaling middels pin of contante betaling.
  • Meebrengen van consumpties is niet toegestaan.
  • Kinderen zijn welkom in overleg. Kinderen jonger dan 18 jaar worden alleen behandeld onder begeleiding van een ouder of verzorger.

 

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautybar Groningen en een klant waarop Beautybar Groningen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Beautybar Groningen

1. De medewerker van Beautybar Groningen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De eigenaresse/ medewerker van Beautybar Groningen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
4. De medewerker van Beautybar Groningen zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

  1. Beschadiging en/of diefstal

1. Beautybar Groningen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Beautybar Groningen meldt diefstal altijd bij de politie.

3. Aansprakelijkheid
1. Beautybar Groningen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de eigenaresse/ medewerker van Beautybar Groningen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Beautybar Groningen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.